Saturday, July 14, 2018

MENGIKTIRAF KEWUJUDAN PELBAGAI AGAMA DALAM KONTEKS MENJAGA AGAMA

1. Tidak menjadi suatu kesalahan untuk menyatakan menjaga agama dalam prinsip ad-dharuriyyat al-khams itu difahami dengan maksud menjaga semua agama, bukan menjaga agama Islam saja.

2. Hal ini kerana, perkara itu masih dalam ruang lingkup ijtihad sebagaimana prinsip ad-dharuriyyat al-khams itu sendiri lahir daripada ijtihad para sarjana Islam silam.

3. Agama lain turut dijaga sebagai salah dengan tujuan menjaga Islam seperti larangan memaki sembahan yang lain selain daripada Allah (menjaga agama kafir) untuk mengelak daripada Allah dimaki (menjaga Islam).

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...