Sunday, June 10, 2018

Pusat Zakat Kedah melarang pihak kutip zakat fitrah tanpa tauliah

LARANGAN MENGUTIP ZAKAT FITRAH TANPA TAULIAH KEPADA UMAT ISLAM DI NEGERI KEDAH


Lembaga Zakat Negeri Kedah menerima aduan daripada orang ramai berkaitan kutipan zakat fitrah yang dijalankan menggunakan resit sendiri bukannya resit rasmi yang dikeluarkan oleh Lembaga Zakat Negeri Kedah.

Perkara ini bertentangan dengan titah Ke Bawah Duli Maha Mulia Tuanku Sultan Negeri Kedah yang mewajibkan semua umat Islam di Negeri Kedah menunaikan Zakat dan Zakat Fitrah kepada Lembaga Zakat Negeri Kedah selaku amil rasmi yang dinaungi oleh Baginda melalui Enakmen Lembaga Zakat Negeri Kedah 2015.

Justeru, tindakan ini adalah melanggar undang-undang Negeri Kedah seperti termaktub didalam Seksyen 9 Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Negeri Kedah iaitu :

Menghina Atau Mengingkari Pihak Berkuasa Agama

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...