Thursday, September 23, 2021

Laporan Kewangan TH pada zaman PH tahun 2019 telah diaudit


 KEWANGAN TH 2019 

1. Alhamdulillah Laporan Kewangan TH 2019 telah diaudit dan dimaklumkan pada awam dengan mendapat sijil perakuan dari Ketua Audit Negara ditandatangani pada 23 Dis 2020. 

2. Jikalau Audit 2018, TH baru sahaja melalui fasa awal intervensi pemulihan, Ketua Audit Negara telah menegur dengan keras (EOM) emphasis of matter dalam soal kemampuan TH membayar balik sukuk yang diterbitkan oleh UJSB. Kita telah menjelaskan bahawa sukuk adalah di bawah senarai jaminan kerajaan dan kaedah pembayaran balik telah dinyatakan dengan detail. 

3. Alhamdulillah isu pertikaian sukuk dengan jaminan 'aset sakit' dipindahkan kepada UJSB tidak lagi timbul malah dalam laporan audit kewangan TH 2019 tiada pun teguran keras (EOM) malah diperakui mengikut piawaian yang ditetapkan. 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...