Tuesday, April 14, 2020

KERAJAAN PERLU SEGERA BAIKI RANTAIAN BEKALAN UNTUK SELAMATKAN PETANI DAN NELAYAN

1. Laporan terbaru Jabatan Perangkaan berkaitan kesan wabak Covid-19 ke atas sektor pekerjaan Malaysia, khususnya pertanian dan perikanan amat membimbangkan. Hampir 22% responden dari sektor pertanian telah kehilangan kerja. Perkara ini lebih serius dalam subsektor perikanan di mana 33% individu telah kehilangan punca pendapatan. Manakala, laporan itu turut menyatakan bahawa hampir 80% responden daripada subsektor perikanan mengalami kejatuhan pendapatan bulanan, di mana sebanyak 48.2% individu menyaksikan penurunan pendapatan melebihi 50%. Lebih membimbangkan, majoriti petani dan nelayan tidak mempunyai simpanan yang mencukupi untuk menampung kos sara hidup, terutamanya jika wabak ini berlarutan.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...