Monday, November 20, 2023

UNDANG UNDANG NEGERI VS UNDANG UNDANG PERSEKUTUAN

 


UNDANG UNDANG NEGERI VS UNDANG UNDANG PERSEKUTUAN

1. Perlembagaan Negara dengan jelas membuat agihan kuasa antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Jadual Kesembilan Perlembagaan Negara membahagikan :

i. Senarai I - Kuasa Persekutuan

ii. Senarai II - Kuasa Negeri

iii.Senarai III - Kuasa Bersama

2. Jika berlaku pertindahan kuasa, maka undang undang negeri adalah terbatal dan undang undang Persekutuan adalah terpakai. Sebarang pertikaian bidangkuasa hendaklah dirujuk ke Mahkamah Persekutuan.

3. Kes Nik Elin adalah contoh satu pertikaian undang undang di mana pada anggapan Nik Elin, Kerajaan Kelantan telah melangkaui bidangkuasa yang dibenarkan ketika menggubal Enakmen Kanun Jenayah Syariah (I) 2019 Negeri Kelantan. 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...